Skąpiec - Fraszka

Graniem zachwycił się kupiec
Śpiewnym pewnego gęślarza,
Przy nim do siebie woła
Skarbnika by tak mu kazać:
„Dwoma tysiącami panów1
obdaruj tego muzyka!”
„Dodrze, tak zrobię”
- te słowa Odrzekł skarbnik i umyka.
A gęślarz w ślad za nim goni,
i pieniądze w duszy liczy;
lecz nie wypłaca ich skarbnik
Wbrew danej mu obietnicy.
Upomina się więc grajek
O zapłatę o swe prawa,
Kupiec rzecze: „Czy ty dajesz,
Bym ja również ci coś dawał?
Dźwiękami gęśli mi krótkie
dałeś słuchania rozkosze,
A ja swą hojną umową
Więcej ich ci dałem, wnoszę!”
Cóż! Z zawiedzioną nadzieją
Odchodzi muzyk się śmiejąc.
Czyżby nawet twarda skała
Ze skąpca się nie uśmiała? 

1 Paa – nazwa drobnej monety dawnych Indiach.

Przekład- Filip Rucisński