Słownik sanskrycki

Poniższy słownik zawiera zbiór słów sanskryckich używanych w hindi. Część słów jest w hindi rzadko używana, część są to potoczne słowa. Słownik cały czas się rozwija i aktualizuje.

Hasła ułożone są według następującej kolejności, zgodnie z alfabetem devanāgari:

aṁ अं   a   ā   i   ī   u   ū
  e   ai   o   au            
  kh      gh                   
  ch      jh                   
ṭ    ṭh    ḍ    ḍh                   
  th      dh               
  ph      bh               
                       
ś    ṣ